Čas – osnovna fizikalna veličina, s katero definiramo vse ostale. Je nespremenljiv in neomajno koraka naprej ter se ne ozira na to, kar pušča za seboj. Kljub temu naše misli ustvarijo utvaro, da je relativen. Pogosto se znajdemo v trenutkih, ko nam čas teče hitro, včasih izjemno počasi, v totalni evforiji pa dosežemo brezčasje. Čas takrat ne obstaja. Obstajamo le mi.

minljivost
večnost
osebna časovnost